Thuiswerken óók na 1 september

Thuiswerken ook na 1 september

“Blijf je stringent houden aan de regels en protocollen van de 1,5 meter economie!” Thuiswerken ook na 1 september De NORM. Dit was de kernboodschap van premier Rutte afgelopen dinsdag. Een grote zorg van Novaka ten aanzien van thuiswerken is het kunnen toezien op een juiste uitvoering van wetgeving, met name Arbowetgeving. Dit is een […]

Novaka en Hameco slaan handen ineen

Novaka en Hameco slaan handen ineen

In tijden van snelle veranderingen waarbij de bestaande businessmodellen onder druk staan, is de noodzaak tot samenwerking groter dan ooit. De besturen van Novaka en Hameco hebben deze noodzaak onderkend en daarom de handen ineen geslagen. Met de samenwerking krijgen de leden van Hameco toegang de dienstverlening die op onze bedrijfstak is toegesneden. Om nu […]

Regels NOW en sealbagautomaten

Werkgevers hebben nog een paar dagen om aanvragen voor ontslagvergunningen in te trekken die zijn ingediend tot en met 2 april jl., willen zij geen geen gevaar lopen van korting op de te verlenen subsidie. De banken hebben sinds 7 april jl. nieuwe veiligheidsmaatregelen getroffen voor het afstorten van contact geld. In dit bericht leest […]

Vragenlijst voor ondersteuning bij overleg over huurbetalingen

Namens Novaka en andere brancheorganisaties willen wij uw medewerking vragen bij het invullen van de vragenlijst die wij via onderstaande link ter beschikking stellen. De vragenlijst is bedoeld om ons te ondersteunen bij het overleg over tijdelijke aanpassingen van de huurbetalingscondities De coronacrisis raakt de retail heel hard. Op dit moment vinden er gesprekken plaats […]

Nieuwe regels voor verantwoord winkelen kantoorvakhandel

Het veiligheidsprotocol waarover u in dit bericht leest, bevat regels voor uw gezondheid en veiligheid én die van uw klanten. Om winkels te kunnen openhouden is het van het allergrootste belang dat de gezondheids- en veiligheidsmaatregelen worden nageleefd. En dat u de veiligheidsmaatregelen duidelijk bekend maakt en toepast. Gebeurt dat niet, dan ligt winkelsluiting op […]