De samenleving verandert sterk en er is een kantelproces gaande, waarbij bestaande processen en structuren voorgoed anders worden. Klanten gaan mee in dit proces: zij zoeken op nieuwe en andere manieren naar het best passende product dat voldoet aan hun vraag. Daarnaast komen er nieuwe business-modellen op. Deze kunnen bedreigend zijn voor de kantoorvakhandel, maar zeker ook kansen bieden. Wat kan een kantoorvakhandel met begrippen als co-creatie, deeleconomie, circulaire economie, big data, individualisering en Now-economy? Om antwoord te geven op deze vraag ontwikkelde Novaka Academy voor management en buitendienstmedewerkers de training ‘Verkopen in een Circulaire Economie’. Deze training met aanvullende e-learning geeft deelnemers inzicht in nieuwe ontwikkelingen en de wijze waarop zij zich kunnen voorbereiden op de veranderende klantvragen in een circulaire economie.

Opzet training Verkopen in circulaire economie

 1. Eendaagse sessie ‘Nieuwe klantvragen in een circulaire economie’De deelnemers starten met de training ‘Nieuwe klantvragen in een circulaire economie’. Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • Door welke trends verandert het landschap van de kantoorvakhandel?
  • Waarom is een stakeholderdialoog zo belangrijk voor mijn toekomst? Stakeholders zijn alle belanghebbenden bij een bedrijf. Bedrijven moeten meer gaan samenwerken om voldoende expertise en slagkracht te behouden.
  • Wat is circulaire economie? Circulaire economie is een paraplubegrip waarin diverse ontwikkelingen zijn samengebracht. Circulaire economie omvat vooral het ontwerpen voor hergebruik (cradle to cradle), het gebruik van biobased grondstoffen, anders omgaan met afval en verpakkingen, samenwerken met anderen in de markt en nieuwe businessmodellen. Die nieuwe businessmodellen omvatten naast de aloude bekende B2B-modellen, ook opkomende modellen waarbij consumenten voor elkaar (C-to-C) of zelfs voor bedrijven gaan produceren (C-to-B). Big data, social media en internet zijn hier onlosmakelijk bij betrokken.
  • Hoe kunnen wij als vakhandel een circulair model vormgeven?
  • Wat zijn opkomende nieuwe businessmodellen?
  1. Bedrijfsscan
  In de bedrijfsscan analyseren we het huidige product- en dienstenpakket van een bedrijf en bekijken we welke uitdagingen de veranderende klantvraag oplevert. Het programma bestaat uit twee onderdelen:
  • In de ochtend zoomen de deelnemers onder leiding van de trainer in op de vraag hoe de huidige ontwikkelingen de behoeften van de klant veranderen. Vervolgens komt ook de vraag aan bod hoe de veranderde klantvragen van invloed zijn op het eigen bedrijf.
  • In de middag gaan deelnemers aan de slag met hun eigen bedrijfsscan. Ze koppelen de nieuwe inzichten over de veranderende klantvragen in de circulaire economie aan hun eigen bedrijf- en marktsituatie. De trainer vormt waar nodig een sparrenpartner en begeleidt de deelnemers bij het inzichtelijk maken van nieuwe kansen en uitdagingen.
  De scan kan eventueel resulteren in vervolgsessies waarin de nieuwe kansen en mogelijkheden voor een bedrijf worden vastgesteld en een stappenplan voor het vervolg.
  1. Online-module Duurzaamheid
  Deze module Duurzaamheid vormt onderdeel van de digitale Vakopleiding Verkoop Buitendienst, waar de deelnemer 6 maanden onbeperkt toegang tot krijgt. Deze module werd in 2013 ontwikkeld door Novaka Academy, in nauwe samenwerking met Sustainable Office. De focus ligt op inhoudelijke en feitelijke processen binnen de circulaire economie (zelfstudie).