Heeft uw organisatie al een deskundige preventiemedewerker? Naast dat dit wettelijk verplicht is, helpt een medewerker preventie ook uw bedrijf gezond te houden. De preventiemedewerker zorgt samen met de werkgever voor goede arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ongevallen. Volg nu de praktische training van Novaka Academy en word binnen één dag preventiemedewerker. Na de training weet u alles over: De rol en positie van belangrijke partijen voor preventiebeleid (o.a. preventiemedewerker, werkgever, werknemer, OR, Ministerie SZW). De Arbowetgeving, arbozorg en preventiebeleid (o.a. RI&E, Arbocatalogus). Gezondheidsrisico’s en mogelijke oplossingen daarvoor. Na de training bent u in staat om de belangrijkste arbeidsrisico’s op organisatie- en brancheniveau te signaleren en kunt u uw organisatie adviseren over de aanpak van die risico’s.