Competentiescan DISC

Met de Competentiescan DISC brengt u in kaart over welke competenties uw medewerkers beschikken. U en uw medewerkers krijgen zicht op welke kwaliteiten, gedrag en communicatiestijlen in de organisatie aanwezig zijn. Vervolgens kunnen de deelnemers – individueel en als team – stappen maken in hun ontwikkeling én nog beter contact kunt opbouwen met klanten, collega’s, medewerkers en leidinggevenden. Dit komt ten goede aan de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit, van uw mensen én de organisatie. Inzicht in communicatie- en gedragsstijlen (DISC) verbetert communicatie, persoonlijke effectiviteit en helpt medewerkers beter omgaan met conflicten. Dat komt het persoonlijk leiderschap, effectiviteit en het werkplezier ten goede. Daarnaast krijgt de samenwerking in het team een gerichte positieve impuls.  

Hoe werkt DISC?

De werknemers starten met het maken van een DISC-test via internet. Het maken van deze vragenlijst neemt ongeveer 15 minuten in beslag. Twee weken nadat de werknemers de test hebben ingevuld, vindt er een individueel gesprek plaats met DISC-gecertificeerde loopbaancoach. Tijdens dit gesprek ontvangen zij hun persoonlijke profiel in de vorm van een (hard copy) rapport. Het doel van dit individuele coachgesprek is de werknemers:
  • Inzicht te geven in hun kwaliteiten en valkuilen, communicatie- en gedragsstijlen door mondelinge terugkoppeling van het persoonlijke DISC-profiel.
  • Bewust maken van de barrières die zij in hun werk ervaren en hun persoonlijke leerdoelen in relatie tot de (gewenste) organisatiekoers;
  • Goed inzicht te geven in hun opleidings-/ontwikkelbehoefte(n) en eventuele knelpunten in hun huidige werk.
Na enkele weken vindt er een tweede coachgesprek of plenaire teamsessie plaats. Het programma wordt afgestemd met deelnemers en organisatie. Op hoofdlijnen komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • Samenwerking verbeteren op basis van DISC-stijlen;
  • Benutten van de aanwezige talenten en kwaliteiten in het team;
  • Vitaliteit: het opladen van de mentale accu met DISC. Inzicht in wat energie kost en waar je energie van krijgt;
  • Door de organisatie gewenste kwaliteiten en competenties verder ontwikkelen.
Nadat alle werknemers de loopbaanscan hebben gemaakt, ontvangt de werkgever een zogenaamd ‘teamgrid’. Hierin staat overzichtelijk weergegeven welke van de in totaal 16 verschillende communicatie- en gedragsstijlen in de organisatie zijn vertegenwoordigd. Daarnaast krijgt de werkgever advies hoe hij de communicatie en inzetbaarheid van de medewerkers kan optimaliseren.