Wat kan Novaka voor u betekenen?

Novaka is de werkgeversorganisatie voor de kantoorvakbranche in Nederland. Novaka komt op voor de belangen van de gezamenlijke kantoorvakhandelaren in Nederland.

1. Belangenbehartiging leden

Wij sluiten namens onze leden collectieve arbeidsovereenkomsten af. Wij verrichten onderzoek naar de toekomst van de kantoorvakbranche en doen concrete aanbevelingen aan onze leden. Wij gaan actief na hoe wij onze leden kunnen ondersteunen bij de vraagstukken waar zij voor staan. Wij stimuleren dat onze leden hun kennis en idee├źn delen met andere leden.

2. Collectieve voordelen

Wij bieden arrangementen op het gebied van onder meer arbozorg, juridische dienstverlening en personeelsdiensten.

3. Verzorgen van vakopleidingen en trainingen

Wij hebben een eigen opleidingstak. Novaka Academy helpt kantoorvakhandelaren en hun medewerkers bij hun vakmatige en persoonlijke ontwikkeling.

4. Stimuleren van vernieuwing

Wij informeren onze leden regelmatig over nieuwe, relevante trends en ontwikkelingen. Wij nemen ook zelf initiatief voor vernieuwing. Zo hebben wij samen met CNV Dienstenbond een sectorplan geschreven. In het sectorplan worden concrete voorstellen gedaan voor maatregelen die bijdragen aan het behoud van banen, nieuwe werkgelegenheid, duurzame mobiliteit en beter geschoolde medewerkers.