Het lidmaatschap van Novaka geeft leden recht op aantrekkelijke arrangementen, zoals:
  • een exclusief verzekeringspakket, speciaal samengesteld voor leden van Novaka;
  • een verzuimverzekering met re-integratiepakket en arbodienstverlening (Arbo-Duo);
  • een speciaal arrangement voor een rechtsbijstandverzekering;
  • een korting van 50%, met een jaarlijks maximum van € 500,- per medewerker, op de opleidingen van Novaka Academy;
  • een bijdrage van maximaal € 300,- per casus, indien u via onze juridische dienst een juridische procedure start;
  • een bijdrage van maximaal € 300,- voor begeleiding door De Leeuw Consult bij de invoering van CAO-systemen in de onderneming;
  • een collectief contract arbodienstverlening via Arbo Vitale.