Ergo-coach training

Novaka ziet dat het werken in de toekomst er anders uit gaat zien dan voorheen. Het (deels)
thuiswerken blijft, de functie van het kantoor gaat veranderen, we gaan anders samenwerken en
we gebruiken nieuwe hulpmiddelen en technieken. Zo zijn er nog tal van variabelen die een
veranderend beeld laten zien met betrekking tot werken en de gezonde werkplek waar de branche
op in kan spelen. Mede hierom bieden wij sinds vorig jaar de training “Ergocoach” aan. Deze
training is primair geschikt voor adviseurs in de kantoorinrichting.

Door het delen van onze kennis met de deelnemers kunnen we enerzijds verdieping geven ten
aanzien van het vakgebied ergonomie (advisering richting klanten en medewerkers) en anderzijds
kan de opleiding een onderdeel (voorwaarde) zijn voor een Novaka kwaliteitscertificering.
Wij werken in dit verband nauw samen met Blue Sky Ergonomics, specialisten in ergonomie.

De visie

• Elke medewerker is persoonlijk verantwoordelijk voor het voorkomen, aanpakken van fysieke
klachten en zo voor het behoud van zijn of haar vitaliteit.

• Klachten ontstaan vaak als gevolg van een samenloop van omstandigheden. Een mix van
factoren in de werkomstandigheden, werksfeer, privésfeer, alsook persoonsgerelateerde factoren kunnen klachten veroorzaken.

• Bij het ontstaan van fysieke klachten het belangrijk is om niet te denken aan ‘overbelasting’
maar juist aan ‘onderbelasting’. Dit wil zeggen dat we de verschillende weefsels (spieren,
banden, kapsel, gewrichten) onvoldoende prikkelen. Hierdoor ontstaat er een disbalans in het
lichaam en krijgt men uiteindelijk ook klachten.

Voordelen

• Het vergroten van de kennis m.b.t. het juist uitvoeren van bepaalde werkzaamheden,
goed indelen en gebruiken van de gezonde (kantoor)werkplek en het bevorderen van
het gebruik van aanwezige hulpmiddelen;
• Het zelfstandig kunnen adviseren van klanten en collega’s op het gebied van ergonomie;
• Het bevorderen van gezond werken en creëren van bewustzijn hieromtrent bij klanten en
collega’s door het geven van tips en het stellen van haalbare doelen;
• Aantoonbare bijdrage aan het kennisniveau van de leden t.b.v. Novaka kwaliteitscertificering;
• Tijdens de opleiding kunnen de deelnemers elkaar interactief inspireren en op locatie
oefenen/adviseren. en worden de eigen organisatie en producten onderdeel van de opleiding.

Opleiding Ergocoach/Ergonomisch adviseur

Datum en locatie: op 29 maart en 12 april 2023 van 900u tot 1300u op een centrale locatie.
Inhoud: Tijdens de opleiding krijgen de deelnemers een werkmap met relevant lesmateriaal en
komen de volgende onderwerpen aan bod:
• fysieke ergonomie op de werkplek (anatomie en biomechanica);
• werkplekanalyse en werkplekinstructie;
• arbowetgeving;
• fysieke belasting (tillen, dragen, trekken, duwen, zitten);
• communicatie- en coachvaardigheden;
• ergonomische hulpmiddelen;
• discussie praktijkvoorbeelden deelnemers;
• praktijkopdrachten m.b.t. eigen organisatie deelnemers.

Evaluatie, intervisie, bij- en nascholing (1 dagdeel)
Na vier maanden krijgen de deelnemers de mogelijkheid om hun eerste ervaringen te delen,
vragen te stellen omtrent de verschillende thema’s die tijdens de opleiding aan bod zijn gekomen.
Verder is er de mogelijkheid om een casus te behandelen. De opleiding wordt afgesloten met een
certificaat.

Kosten
Wij kunnen deze training scherp aanbieden, mede afhankelijk van het aantal deelnemers moet
rekening gehouden worden met maximaal €600 en minimaal €390
Interesse! Meld je aan bij Lieke Vogels via l.vogels@novaka.nl