In deze training ligt de focus op het actief verkopen en klantgerichtheid in de kantoorvak- en boekhandels. De verkoopmedewerkers en hun filiaalmanagers versterken hun commerciële vaardigheden, proactieve houding en hoe zij vanuit een actief klantcontact verkoop kunnen stimuleren. De training begint met een aftrapbijeenkomst gevolgd door training van twee dagdelen over klantgerichtheid en actieve verkoop. Tijdens de trainingssessies komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:
 • Wie is onze klant?
 • Jouw rol als gastheer, -vrouw
 • Ga op zoek naar de klant, dus kom achter je balie vandaan
 • Fasen van het verkoopgesprek
  • Contact maken
  • Onderzoeken met LSD (luisteren, samenvatten en doorvragen)
  • Presenteren
  • Afronden
 • Luisteren, samenvatten en doorvragen
 • Klantbehoefte achterhalen (Genot, Gemak, Gewin, Geluk)
 • Altijd ‘Ja’ verkopen (online assortiment, andere vestiging)
 • Flitsen: altijd oog voor de klant houden (ook als je in de winkel bezig bent)
 • Bijverkoop: cross-selling en up-selling
Na de eerste trainingssessie gaat de trainer in de winkel aan de slag. Hij coacht de medewerkers op positieve wijze, houdt hen een spiegel voor en laat zien hoe zij het rendement van het klantcontact/verkoopgesprek kunnen vergroten. Zijn bevindingen noteert hij op een feedbackformulier en bespreekt hij met de medewerker in een kort coachgesprek.

Apart dagdeel voor leidinggevenden

In een apart dagdeel besteden we aandacht aan het vergroten van coachvaardigheden van de leidinggevenden. Naast de ondernemer of bedrijfsleiders kunnen dit ook de beste verkopers zijn die voorbeeldgedrag laten zien wat betreft klantgerichtheid en actief verkopen. Vanuit die rol coachen en begeleiden zij de andere medewerkers op commercieel vlak na de training. Om hen hiervoor de juiste handvatten te geven, volgen zij een sessie coachend leidinggeven. Onderwerpen die aan bod komen, zijn:
 • Welke stijlen van leidinggeven hanteer je nu?
 • Wat is coachend leidinggeven?
 • Feedback geven en ontvangen
 • Motiveren en stimuleren

Online leeromgeving

Direct na inschrijving ontvangen de deelnemers een inlogcode voor de online leeromgeving: vakopleiding Verkoop Winkel. Hier vinden ze theorie waarmee ze hun vakkennis (B2C assortiment) en verkoopvaardigheden kunnen opfrissen. De deelnemers hebben minimaal zes maanden toegang tot de leeromgeving. Na afloop van de training draagt deze online module bij aan een goede borging en verankering.