Novaka is een vereniging. De organisatie wordt geleid door een bestuur. De leden van het bestuur worden benoemd door de algemene vergadering, die ook de bevoegdheid heeft om bestuursleden te ontslaan. De algemene vergadering komt tenminste één maal per jaar bij elkaar tijdens de Novaka Ledendag.

Bestuursleden hebben een zittingsperiode van drie jaar en zijn daarna nog twee keer voor eenzelfde periode herkiesbaar. De totale zittingsduur van een bestuurslid kan dus maximaal negen jaar zijn.

Het Novaka bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

Frans Davelaar

Voorzitter

Steef Stumpel

Penningmeester

Arnold Theuws

Bestuurslid

George Steur

Bestuurslid

Ton Raijmakers

Bestuurslid

Goswin Fijen

Bestuuslid

Robert Geurts

Bestuurslid

Wout van Laar

Bestuurslid