TOP-training
In deze TOP (Team Optimaal Presteren) training staan de ontwikkeling van het individu, het team en de processen centraal. Door de medewerkers gezamenlijk te betrekken bij het oplossen van problemen en hun persoonlijk leiderschap te ontwikkelen, leren zij om naar hun eigen functioneren en werkprocessen te kijken. Tegelijkertijd kijken ze over de eigen grenzen heen en om steeds weer te innoveren, in team en organisatieverband. De TOP-training is altijd maatwerk en bestaat uit een combinatie van intakegesprekken, aftrapbijeenkomst, DISC-profielen en 7 dagdelen training. De belangrijkste pijlers zijn:
  • Persoonlijk leiderschap
  • Innovatie en verbeteren van processen
  • Communicatie aan de hand van DISC
  • Samenwerking