Juridische diensten voor Novaka-leden

Novaka en AssumDelft Advocaten hebben een strategische samenwerking op het gebied van juridische dienstverlening. AssumDelft Advocaten is als het ware de juridische afdeling van Novaka en is deskundig op het gebied van de regelgeving in de branche.

De juridische Dienst van Novaka helpt u met vragen en/of geschillen op de volgende terreinen:

Arbeidsrecht:                                            Andere juridische geschillen:

* CAO-kwesties                                         * geschillen met uw klant

* loon- en salarisgeschillen                    * garantiekwesties

* verlofkwesties                                       * huurzaken

* niet goed functioneren                        * incasso

* ontslagzaken                                          * ondernemingsvorm

 

De procedure

 • U belt of mailt naar Novaka en legt uw vraag voor.
 • In veel gevallen kunnen wij u meteen helpen en antwoord geven op uw vraag. Dat doen we dan natuurlijk ook. Daarmee is deze zaak dan afgedaan. Deze eerstelijns advisering is voor leden van Novaka gratis.
 • Het kan ook zijn dat een snelle beantwoording of advisering niet mogelijk is. Dat is het geval wanneer er voor u werkzaamheden verricht moeten worden. Er moet bijvoorbeeld een brief geschreven worden of een juridische procedure worden gestart. In dat geval dragen wij het over of wij verwijzen u door naar AssumDelft Advocaten.
 • Indien uw zaak door de advocaat in handen wordt genomen, betaalt u het speciale Novaka-ledentarief van € 175,- per uur. Uiteraard wordt dit niet gedaan zonder overleg met u en zonder uw toestemming.
 • Elke volgende stap gebeurt ook in overleg met u en met uw instemming.

Gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso

 • U belt of mailt naar Novaka of rechtstreeks naar AssumDelft Advocaten om uw onbetaalde vordering in te dienen.
 • Hierbij moet u tenminste de betreffende kopie-facturen bijvoegen.
  Het kan zijn dat u meer bijbehorende stukken, zoals een contract, een orderbevestiging of correspondentie met de betreffende debiteur moet bijvoegen, maar dat wordt u later wel gevraagd.
 • AssumDelft Advocaten zal vervolgens de debiteur aanschrijven en hem manen te betalen.
 • Indien uw vordering wordt geïnd voordat een juridische procedure in gang wordt gezet, worden geen kosten in rekening gebracht.
 • Indien de debiteur niet betaalt op de aanmaning van AssumDelft Advocaten, start de advocaat een gerechtelijke incassoprocedure. Hij zal dat niet doen zonder overleg met u. In dat geval wordt u voor de te maken kosten een voorschot in rekening gebracht.
 • De uiteindelijke kosten worden verhaald op uw debiteur. U moet er rekening mee houden dat de rechter u niet een volledige vergoeding van de kosten toewijst, maar slechts een deel ervan.

Subsidie voor Novaka-leden

Naast de mogelijkheid om bij Verkennis een Novaka-rechtsbijstandverzekering af te sluiten, is er – indien u niet verzekerd bent – voor leden van Novaka een subsidieregeling voor gevoerde juridische procedures. Als u een procedure moet voeren heeft u als lid van Novaka recht op een subsidie van € 300,- per geval, mits u zich in die procedure laat bijstaan door AssumDelft Advocaten.

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin