Elke organisatie is verplicht bedrijfshulpverleners in dienst te hebben. BHV’ers zijn opgeleid om in geval van calamiteiten adequaat te kunnen reageren. Maar wat leer je nu precies in zo’n BHV cursus? Er is een divers aanbod van BHV cursussen. De cursussen kunnen online of op locatie worden gevolgd. De BHV training dient daarnaast jaarlijks te worden herhaald. Wat leer je in een BHV cursus? In BHV trainingen komen diverse onderwerpen aan bod. Spoedeisende en niet-spoedeisende eerste hulp:
 • Reanimatie & AED
 • Gebruik verbandmiddelen
 • Slagaderlijke bloedingen
 • Hoe te handelen bij brandwonden, botbreuken en elektriciteitsongevallen
 • Rautek- en ondersteuningsgreep
 • Stabiele zijligging
 • Communicatie, ontruiming en brandbestrijding
 • Ontruimingsaspecten
 • Verbranding en blussen (theorie en praktijk)
 • Communicatie bij incidenten (communicatie BHV-organisatie naar externe hulpdiensten)
 • BHV aspecten bij de opdrachtgever
In deze basiscursus worden onderwerpen behandeld als blussen van een beginnende brand, ontruimen, communicatie, eerste hulp en AED reanimatie training. De training is hoofdzakelijk gericht op theorie, aangevuld met bijbehorende praktijkonderdelen. De deelnemers ontvangen voorafgaand aan de training het BHV lesboek. Voorbereiding is aanbevolen, omdat de training wordt afgesloten met een tweetal examens, gericht op de modules Brand & Ontruiming en Eerste Hulp. Deze cursus kan ook worden gevolgd in combinatie met E-learning, waarbij je de theorie achter je eigen computer leert en één dag praktijk vindt plaats op onze of je eigen locatie.