Volg nu een training!

Volg nu een training bij Novaka Academy! Novaka Academy heeft het trainingsaanbod uitgebreid met een aantal zeer aantrekkelijk geprijsde cursussen en (online) trainingen. Wat denkt u bijvoorbeeld van de training “actief verkopen op de 1,5m- werkvloer” welke Novaka Academy speciaal voor haar leden heeft ontwikkeld. Ook biedt Novaka Academy u...

Lees verder

Algemene ledenvergadering

Ook dit jaar vindt er een algemene ledenvergadering van Novaka plaats. Door de coronacrisis zal de vergadering anders zijn dan u gewend bent. Via een livestream kunt u aan de vergadering vanachter uw computer deelnemen. U ontvangt binnenkort een uitnodiging met agenda en een handleiding. Reserveert u alvast de datum...

Lees verder

Vakantiegeld en arbeidsrechtelijke vragen coronacrisis

Dagelijks komen er via telefoon en mail vragen binnen bij het secretariaat van Novaka over de uitbetaling van het vakantiegeld en over de rechten en plichten van werknemers bij thuiswerken. In dit bericht  hebben wij de antwoorden op de belangrijkste vragen voor u op een rijtje gezet. Bij het secretariaat...

Lees verder

Gratis trainingen en opleidingen via Novaka

Ook in de afgelopen dagen hebben de ontwikkelingen zich in snel tempo voltrokken. Maatregelen zijn genomen met de bedoeling de coronacrisis zo goed mogelijk te beteugelen. Novaka wil u helpen verder te kijken en vooruit te komen. Zodat u straks klaar bent voor nieuwe uitdagingen. Novaka wil u – juist...

Lees verder

Staat geeft garantie op kredietverzekeringen; uitvoering nog moeizaam

Staatsgarantie op kredietverzekeringen – Het Kabinet komt met een staatsgarantie op de kredietverzekeringen. Novaka juicht dat van harte toe en heeft via centrale werkgeversorganisaties eerder aangedrongen op de noodzaak daarvan. Een garantie op kredietverzekeringen draagt ertoe bij dat bedrijven straks, als het ergste van de coronacrisis achter ons ligt, beter weer...

Lees verder

Huurdeal, wat te doen

Zoals u in ons bericht van vrijdag 10 april jl. hebt kunnen lezen, hebben vertegenwoordigers van vastgoed- en retailorganisaties een zogenaamd ‘Steunakkoord voor de Nederlandse retailsector’ afgesloten. In dit bericht leest u meer over dit akkoord en treft u een voorbeeldbrief aan die u kunt gebruiken voor het vragen van...

Lees verder

Akkoord over opschorting huurbetalingen en tijdelijke huurkorting

Beste Leden, Vandaag op goede vrijdag hebben wij goed nieuws te melden: letterlijk een lichtpuntje in de Corona duisternis voor vele van onze leden. Er is een akkoord tot stand gekomen met betrekking tot het opschorten van de huurbetalingen voor maar liefst 3 maanden en een eventuele tijdelijke huurkorting. Zoals...

Lees verder