BHV-trainingen bij Novaka

BHV-trainingen bij Novaka

BHV-trainingen

Novaka heeft een mooie deal kunnen sluiten met een gerenommeerd trainingsburo dat al jaren succesvol BHV-trainingen aanbiedt via Blended learning: e-learning met een praktijkdeel. Veiligheid en gezondheid staat daarbij altijd al voorop. En daarom werken de trainers juist ook nu volgens de aangegeven richtlijnen van de overheid. Om veilig en efficiënt een cursus te geven in de anderhalvemeter-samenleving.

Waarom een cursus volgen?

De Risico-Inventarisatie &-Evaluatie ( RI&E) is volgens de Arbowet verplicht voor vrijwel alle ondernemers met personeel. Deze moet actueel zijn en hierin staat ook op welke wijze de ondernemer de Bedrijfshulpverlening (BHV) binnen de onderneming moet organiseren. Wanneer deze al goed georganiseerd is moet de kwaliteit van hulpverlening op peil gehouden worden.

BHV-trainingen bij Novaka

Herhalingscursussen

Herhalingscursussen moeten daarom doorgang vinden om te voorkomen dat certificaten van BHV’ers verlopen. Novaka biedt via het trainingsburo de BHV-cursussen aan via Blended learning: e-learning gevolgd door een praktijkdeel. De e-learning is samengesteld op basis van game mechaniek.

Blended Learning

Blended Learning biedt verschillende voordelen. Zo krijgen cursisten de lesstof op gevarieerde wijze aangereikt: online en op de praktijk gericht. Cursisten kunnen daardoor in eigen tijd en tempo starten met het theoriedeel vooruitlopend op het praktijkdeel. Bovendien is er door Blended learning veel minder contact- en reistijd nodig, waardoor cursisten minder afwezig zijn én het risico op besmetting voor cursisten dus beperkt is.

Extra aandacht

Bij de praktijktrainingen wordt uiteraard rekening gehouden met de huidige COVID-19 maatregelen. Zo worden de trainingen qua aantal cursisten aangepast aan de ruimte waarin de training wordt gegeven en wordt er veel aandacht besteed aan hoe bhv’ers in deze tijd van COVID-19 moeten handelen. Naar verwachting zullen deze richtlijnen deels ook voor de toekomst gelden.

Zodra de e-learning en de praktijktraining goed zijn afgerond, ontvangt de cursist een certificaat.

Praktijksessies

BHV-trainingen bij Novaka

Novaka kan de praktijksessies in verschillende plaatsen organiseren, zodat cursisten zo dicht mogelijk bij huis de training kunnen volgen en er een aantrekkelijke groepsgrootte ontstaat. De praktijksessies worden gegeven in de volgende plaatsen:

Barendrecht
Breda
Nieuwegein
Eindhoven
Sittard
Den Haag
Beverwijk
Amsterdam Zuidoost
Groningen
Deventer
Ede
Almere

Voordeel voor Novaka-leden

Als lid van Novaka kunt u gebruik maken van een aantrekkelijk tarief dat speciaal voor Novaka-leden geldt.
BHV-basis training incl. e-learning en 2-dagdelen praktijksessie € 195,-
BHV-herhalling incl. e-learning en 1-dagdeel praktijksessie € 100,-

Niet-leden tarief:
BHV-basis training incl.e-learning en 2-dagdelen praktijksessie € 245,-
BHV-herhaling incl. e-learning en 1-dagdeel praktijksessie € 125,-

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief locatiekosten.

Meer weten? Stuur dan een mail naar: secretariaat@novaka.nl