Gisterenavond heeft het kabinet bekendgemaakt dat het er strenger op gaat toezien dat bestaande maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden nageleefd. Werkgeversorganisaties en het ministerie EZK hebben een veiligheidsprotocol opgesteld.

Het veiligheidsprotocol waarover u in dit artikel leest, bevat regels voor uw gezondheid en veiligheid en die van uw klanten. Om winkels te kunnen openhouden is het van het allergrootste belang dat de gezondheids- en veiligheidsmaatregelen worden nageleefd. En dat u de veiligheidsmaatregelen duidelijk bekend maakt en toepast. Gebeurt dat niet, dan ligt winkelsluiting op de loer.

 

Aanscherping corona maatregelen

De gisteren aangekondigde maatregelen zijn:

Evenementen verboden tot 1 juni – Alle bijeenkomsten, samenkomsten en evenementen worden tot 1 juni verboden. Bij overtreding zullen er boetes worden uitgedeeld.

Boetes bij overtreding – Het gaat om een aanscherping van de eerdere maaregelen. De ondergrens van bijeenkomsten van maximaal honderd personen geldt niet meer en er zullen voortaan boetes worden uitgedeeld. “Voor Nederlandse begrippen zullen dat forse boetes worden”, aldus minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Voor bedrijven komt dat neer op 4.000 euro en voor particulieren kan het oplopen tot 400 euro.

1,5 meter afstand – Premier Mark Rutte herhaalde zijn oproep om echt afstand te bewaren. “Houd je aan de 1,5 meter afstand. Doe je dat niet, dan gaan we handhaven vanaf drie personen” zei premier Mark Rutte.
Hij roept mensen op om alleen naar buiten te gaan als dat nodig is. Een frisse neus halen mag, maar de oproep is om dat alleen te doen.
Ook boodschappen doen moet alleen. “Ik zie nog te veel dat mensen naar de supermarkt gaan als een uitje zien.” In samenspraak met de supermarktbranche is afgesproken dat winkels er streng op kunnen toezien dat er niet te veel mensen tegelijk boodschappen doen. Dat moet ervoor zorgen dan er onderling voldoende afstand kan worden gehouden.

 

Veiligheidsprotocol

Het Ministerie van Economische Zaken heeft in overleg met de retail een aantal gedragsregels opgesteld. Deze regels moeten door kantoorvakhandels en boekverkopers bij de ingang duidelijk/goed zichtbaar bekend worden gemaakt.

Burgemeesters zullen nakoming van de regels doen handhaven. Overtreding kan een boete opleveren van maximaal 4000 euro per overtreding en de klant een boete van maximaal 400 euro per overtreding. Er kan ook tot sluiting van de winkel worden overgegaan of tot de verplichting een deurbeleid in te stellen. Handhaving geschiedt bestuurlijk en/of strafrechtelijk.

 

Inhoud protocol

Het veiligheidsprotocol luidt als volgt:

Voor de ondernemers

Voor ondernemers die 1,5 meter niet kunnen waarborgen

Voor de klanten

 

Aanvullende maatregelen voor de Kantoorboekhandel

Voor de kantoorboekhandel kunt u de volgende aanvullende maatregelen treffen: