Novaka en Hameco slaan handen ineen

Novaka en Hameco slaan handen ineen
Novaka en Hameco slaan de handen ineen
Frans Davelaar, voorzitter Novaka & Robert Geurts, voorzitter Hameco

In tijden van snelle veranderingen waarbij de bestaande businessmodellen onder druk staan, is de noodzaak tot samenwerking groter dan ooit. De besturen van Novaka en Hameco hebben deze noodzaak onderkend en daarom de handen ineen geslagen. Met de samenwerking krijgen de leden van Hameco toegang de dienstverlening die op onze bedrijfstak is toegesneden.

Om nu een concrete stap te zetten, doet Novaka een aantrekkelijk aanbod voor alle leden van Hameco om tegen gunstige voorwaarden lid te worden van Novaka . Ook het Hameco-bestuur zal daaraan een bijdrage leveren.

Toegevoegde waarde Novaka dienstverlening

  • Een eigen CAO (samen met de Koninklijke Boekverkopersbond); Belangenbehartiging o.a. via MKB-Nederland, VNO NCW Communicatie en promotie
  • Twee uur gratis juridisch advies (personele zaken en contractenrecht)
  • Een breed opleidings- en traininingsaanbod tegen aantrekkelijke tarieven via Novaka Academy
  • Te ontwikkelen online kennis platform

Geïnteresseerde leden kunnen zich via e-mail aanmelden voor het lidmaatschap van Novaka: secretariaat@novaka.nl

Novaka, de Nederlandse Vereniging van Ondernemers Vakhandelaren in Kantoorinrichting en Administratiemiddelen, is in 1918 ontstaan. Al meer dan 100 jaar zet de brancheorganisatie zich in om de belangen van de kantoorbranche zo goed mogelijk te behartigen, passend bij de ontwikkelingen in de maatschappij. Novaka ondersteunt haar 450 leden in de kantoorvakhandel met relevante brancheinformatie en kennis en verzorgt vakopleidingen en trainingen binnen haar eigen Academy.

Leden hebben recht op twee uur gratis advies ten aanzien van sociale, juridische, personele en maatschappelijke vraagstukken en stimuleert innovatie door leden proactief te informeren over trends en ontwikkelingen en ze te activeren hier op in te spelen.

 

Wil je voortaan als eerste op de hoogte zijn van ons laatste nieuws? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.