Vragenlijst voor ondersteuning bij overleg over huurbetalingen

Namens Novaka en andere brancheorganisaties willen wij uw medewerking vragen bij het invullen van de vragenlijst die wij via onderstaande link ter beschikking stellen. De vragenlijst is bedoeld om ons te ondersteunen bij het overleg over tijdelijke aanpassingen van de huurbetalingscondities

De coronacrisis raakt de retail heel hard. Op dit moment vinden er gesprekken plaats tussen brancheorganisaties van retailers en vastgoedpartijen en met het ministerie van EZK over de huurbetalingen in de komende maanden. Om dit overleg goed te voeren hebben we een goed beeld nodig van de impact van de crisis op verschillende branches. Daarom willen we inzicht krijgen in de omzetindeces van de afgelopen weken. Wij vragen u de vragenlijst uiterlijk maandag 6 april a.s. in te sturen.

We weten de crisis raakt iedereen, maar dat zal voor iedereen net weer anders zijn. Het helpt ons enorm als zoveel mogelijk bedrijven en ondernemers deze lijst invullen, omdat we dan het beste beeld van de situatie kunnen schetsen.

Wij wensen jullie allemaal en jullie medewerkers een goede gezondheid en sterkte in deze moeilijke tijd.

Uiteraard blijven alle ingevulde gegevens anoniem.

Dank voor de genomen tijd en moeite.

Klik hier om de enquête in te vullen

 

Klik hier voor de gezamenlijke oproep om overleg te voeren over huurbetalingen