Richtlijnen coronavirus

Novaka-richtlijnen naar aanleiding van de RIVM-voorschriften corona-crisis

Via dit bericht stelt Novaka u handvatten ter beschikking over hoe operationeel om te gaan met de RIVM-richtlijnen in de corona-crisistijd. Hoe het voor medewerkers en voor relaties mogelijk is om op een verantwoorde manier, volgens de richtlijnen RIVM, met elkaar om te gaan. Deze richtlijnen zijn ook naar de arbeidsinspectie gezonden.

 

Winkels

 

Maatregelen & veiligheid

Zoveel als mogelijk in- en uitgang scheiden via markeringen
Hiermee wordt voorkomen dat klanten elkaar op te kleine afstand passeren. Markeringen bevorderen de doorstroming in met name de drukke vestigingen. De markeringen moeten duidelijk bij en boven de deuren aangeven – met tekst en een pijl – waar de ingang en waar uitgang is.

Zoveel als mogelijk aan de buitenkant en in (iedere) winkel een Poster A3 (of groter!) ophangen met de spelregels

Aanbrengen markering op de vloer 1,5 meter afstand

Breng met signaleringstape strepen aan op de vloer met 1,5 meter afstand. Breng deze strepen aan, indien van toepassing, voor de PostNL balie en bij de zelfscan.

Indien mogelijk het aanbrengen van Spatschermen boven de balie

Spreek de klant er op aan als de klant zich niet houdt aan “de spelregels”
De spelregels die we als branche willen hanteren:

 • Wij hanteren, zoveel als mogelijk, een aparte ingang en uitgang, zie aanduiding boven de deuren.
 • Neem 1,5 meter afstand in acht.
 • Eén klant tegelijk bij de PostNL-balie en één klant tegelijk bij de zelfscan.
 • S.v.p. buiten wachten totdat er plaats vrij is.
 • Bij voorkeur alle betalingen met pin voldoen.
 • Bij klachten (hoesten, niezen, koorts) géén toegang.

Zorg voor desinfecterende handgel en papieren doekjes bij de Hytech zowel voor de medewerker als voor de klant

Klik hier om de poster “Voorzorgsmaatregelen coronavirus te downloaden (bestemd voor buitenkant en binnenkant van uw winkel)

Klik hier om de poster “Verantwoord winkelen” te downloaden (bestemd voor uw personeel)

Voor bedrijven met verschillende vestigingen/filialen/buitendienst

Om mogelijke verspreiding binnen uw organisatie te voorkomen, adviseert Novaka om het interne verkeer tussen de vestigingen stil te leggen. Medewerkers zouden alleen bij hoge nood vestigingen/filialen kunnen bezoeken en verder dagelijks hun ondersteuning telefonisch en op afstand verlenen. Dit is een preventieve tijdelijke maatregel die dagelijks/wekelijks door u en/of uw management wordt geëvalueerd.

 

Werkzaamheden op kantoor

Om de stabiliteit van een organisatie te waarborgen is het niet altijd mogelijk voor alle medewerkers om vanuit huis te werken. Is dit niet mogelijk, dan adviseert Novaka om in een A- en een B-team te werken. Het A-team werkt op kantoor, het B-team vanuit huis. Periodiek zullen de teams wisselen, maar niet mengen. Daarmee kunt u bewerkstelligen dat de dienstverlening richting uw vestigingen en klanten altijd geborgd is. Een advies is om op alle pc’s thuiswerkfaciliteiten te installeren.

 

Sluiting van Scholen en kinderopvang

Zolang alle scholen en kinderdagverblijven dicht zijn, kunnen er voor medewerkers met kinderen problemen ontstaan met de “oppas”. Richtlijnen vanuit Novaka om deze uitdagingen het hoofd te bieden zijn:

 • Neem in overleg vrije uren op.
 • Maak een planning in overleg tussen leidinggevende en medewerker.
 • Zonder toestemming thuisblijven is geen optie.

Hygiëne

De eerder gecommuniceerde hygiënemaatregelen blijven uiteraard onverminderd van kracht;

 • Reglmatig handen wassen;
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Op dit moment geen handen schudden;
 • Vermijd grote groepen mensen en houd enige tussenruimte, tenminste 1,5 meter;
 • Waar mogelijk ventileer werkruimte extra;
 • Wees je ervan bewust dat de kans op besmetting via contant geld groter is. Daarom: direct handen wassen na contact met contant geld. Als klanten met contant geld willen betalen, dan is het advies om de klant te vragen het geld op / naast de kassa neer te leggen. Via onderstaande link kunt u een flyer printen met voorzorgsmaatregelen rondom betalingen;
 • Leuningen schoonmaken. Om de kans op overdracht van het virus zo klein mogelijk te houden, het advies om leuningen van trappen of stoelen en deurklinken extra schoon te maken.

Klik hier voor de poster betaal met pin