Gisteren maakte het kabinet de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) bekend. Het UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april a.s. een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten. In deze nieuwsbrief hebben wij de belangrijkste elementen van deze regeling voor u op een rijtje gezet.

 

De NOW op een rij

Omzetverlies tenminste 20% gedurende 3 maanden – Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen hiermee vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling.

Voorwaarden –  De werkgever moet een omzetdaling hebben van ten minste 20%, naar keuze in de meetperiode:

De keuze voor de meetperiode moet worden gemaakt bij de aanvraag, en kan later niet meer worden aangepast. Een werkgever hoeft niet aan te tonen in welke mate de coronacrisis bijdraagt aan de omzetdaling van ten minste 20%.

Het percentage omzetdaling wordt vastgesteld door:

Hoogte subsidie – De subsidie over de loonsom bedraagt maximaal 90% van het percentage omzetdaling. Het percentage van 90% van de totale loonsom is een maximumpercentage dat zal worden uitbetaald bij een omzetdaling van 100%. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie evenredig lager worden vastgesteld. Bij een omzetdaling van 50% bedraagt de subsidie 45% (= 50% van 90%) van de loonsom en bij een omzetdaling van 20% bedraagt de subsidie 18% (= 20% van 90%), etc.

De formule voor de hoogte van het bedrag van de subsidieverlening is: A x B x 3 x 1,3 x 0,9.
Hierbij staat A voor het percentage van de door de werkgever verwachte omzetdaling; B voor de totale loonsom van werknemers waarvoor de werkgever het loon heeft uitbetaald met inachtneming van de maximering op € 9.538. De factor 1,3 staat voor de vaste opslag met 30%, en 0,9 voor het subsidiepercentage van 90%

N.B. De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari 2020 zoals bekend bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Om calculerend gedrag te voorkomen, worden wijzigingen in de loonaangifte van januari die  na 15 maart 2020 zijn doorgegeven, voor deze regeling niet meegenomen. Vanwege het belang van de loonsom voor de subsidie is het belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst.

Flexwerkers – Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor u subsidie kunt krijgen. Dus ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd. Als de loonsom krimpt omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming mee.

Belangrijkste verplichtingen voor de werkgever –  De verplichtingen voor werkgevers zijn:

Fiscale eenheid – Een belangrijke omissie nog is het feit dat deze regeling geldt op concernniveau (het punt van de fiscale eenheid). Er kan geen NOW worden aangevraagd voor een werkmaatschappij of divisie die vrijwel volledig plat ligt als het bedrijf als geheel (holding/concern niveau) nog redelijk draait en de omzetdaling minder dan 20 procent bedraagt. Daar moet een oplossing voor komen, want dit kan veel banen gaan kosten. Novaka en centrale werkgeversorganisaties zetten zich ervoor in dat de regeling op werkmaatschappij-niveau wordt ingericht.

Klik hier voor de kamerbrief over de NOW

Klik hier voor de website van de rijksoverheid met vragen en antwoorden over de NOW

 

Aanvragen, voorschot en uitbetalen

Vanaf 6 april – Het UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april uit te voeren, maar is nog bezig met de laatste testen voor de uitvoering van de regeling. Naar verwachting gaat het loket bij UWV 6 april open.