Regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren

Uitbreiding regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Extra groepen ondernemers in de non-food-sector zoals winkeliers kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruikmaken van de regeling TOGS.

Voor bedrijven die rechtstreeks zijn getroffen – Het ministerie EZK heeft gisteren de uitbreiding bekend gemaakt van de regeling, die eerder bekend was als het Noodloket. De TOGS is specifiek bedoeld voor bedrijven die rechtstreeks worden getroffen door kabinetsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus.
Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) hebben hiertoe besloten op basis van de sinds vrijdag gedane aanvragen voor de TOGS en de recente acute, negatieve ontwikkelingen van winkelomzetten. “Daarom heeft het kabinet bij de aankondiging van het Noodpakket voor banen en economie ook meteen gezegd dat dit pakket nooit stilstaat.”

Ook voor winkels in de non-foodsector – “Ondernemers in de sector non-food kunnen weliswaar openblijven, maar zien hun inkomsten sterk teruglopen door de noodzaak tot social distancing. Omdat ze hard getroffen worden verruimen we de regeling”, aldus de bewindspersonen van EZK.

Eenmalige gift van 4.000 euro – Via de regeling TOGS kunnen ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand. Voor doorlopende kosten voor personeel heeft het kabinet andere maatregelen getroffen die ook onderdeel uitmaken van het Noodpakket voor banen en economie. Op rvo.nl/tegemoetkomingcorona staat welke ondernemers gebruik kunnen maken van de TOGS-regeling. De lijst met branches en sectoren wordt vandaag geactualiseerd.

Maatwerk bij criteria SBI-codes – Ondernemers die recht hebben op de TOGS-regeling, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een andere zogenoemde SBI-code in het Handelsregister kunnen dit melden bij uitvoeringsorganisatie RVO.nl.

Bron: ministerie EZK

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) die in de problemen komen kunnen via het gemeentelijk loket inkomensondersteuning aanvragen. Bij de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), wordt er geen vermogens- en partnertoets uitgevoerd. De uitkering bedraagt maximaal € 1.500 per maand, gedurende een periode van drie maanden. Aanvullend kan er ook een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

 

Huurdossier

Onlangs hebben wij u bericht dat werkgeversorganisaties en een aantal organisaties die de belangen van vehuurders behartigen een oproep hebben gepubliceerd om in gesprek te gaan over een korte-termijnoplossing vanwege de acute liquiditeitsproblemen die nu onstaan door de corona-crisis. Om daarna voor de middellange termijn met maatwerkoplossingen te komen. Onderstaand treft u nogmaals de voorbeeldbrief aan die Novaka voor u heeft opgesteld U kunt de brief downloaden via onderstaande link. Zorg ervoor dat u deze met ontvangstbevestiging verstuurd. Daarnaast kunt u de gezamenlijke oproep van verhuurders en vertegenwoordigers van de retail via onderstaande link downloaden. U kunt een kopie van deze oproep meezenden met uw verzoek om aanpassing in de huurvoorwaarden.

Klik hier voor een voorbeeldbrief aan uw verhuurder.

Klik hier voor de oproep van verhuurders en huurders om te overleggen over huurbetalingen.