Overleg huurbetalingen

Overleg over uitstel, korting op huurbetalingen nog gaande

Deze keer een kort bericht. Onlangs hebben onder meer Detailhandel Nederland en de Nederlandse Raad Winkelcentra een oproep gedaan in samenwerking met onder meer Vastgoed Belang aan huurders en verhuurders om met elkaar in gesprek te gaan over problemen rond huurbetalingen. Via dit bericht kunt u beschikken over een voorbeeldbrief die u aan uw verhuurder kunt sturen.

 

Huurdossier

Werkgeversorganisaties en een aantal organisaties die de belangen van verhuurders behartigen hebben huurders en verhuurders opgeroepen met elkaar in gesprek te gaan en elkaar niet te bestoken met eenzijdige en dreigende juridische brieven.

De oproep is met elkaar te zoeken naar een korte termijn oplossing vanwege de acute liquiditeitsproblemen die nu ontstaan door de corona-crisis. Om daarna voor de middellange termijn met maatwerkoplossingen te komen. Om dit gesprek met uw verhuurder aan te gaan heeft Novaka een voorbeeldbrief voor u opgesteld die u hiervoor kunt gebruiken.

Hieronder treft u de brief welke u ook kunt downloaden

.

Zorg ervoor dat u deze met ontvangstbevestiging verstuurd.

 

Crisisnummers

De overheid heeft op 28 februari een landelijk crisisnummer geopend voor alle vragen over het coronavirus: tel. 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00. Vanuit het buitenland kan gebeld worden met 0031-20 205 1351.

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117.
Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook te bereiken via deze link.