Regels NOW en sealbagautomaten

Werkgevers hebben nog een paar dagen om aanvragen voor ontslagvergunningen in te trekken die zijn ingediend tot en met 2 april jl., willen zij geen geen gevaar lopen van korting op de te verlenen subsidie. De banken hebben sinds 7 april jl. nieuwe veiligheidsmaatregelen getroffen voor het afstorten van contact geld. In dit bericht leest […]

Vragenlijst voor ondersteuning bij overleg over huurbetalingen

Namens Novaka en andere brancheorganisaties willen wij uw medewerking vragen bij het invullen van de vragenlijst die wij via onderstaande link ter beschikking stellen. De vragenlijst is bedoeld om ons te ondersteunen bij het overleg over tijdelijke aanpassingen van de huurbetalingscondities De coronacrisis raakt de retail heel hard. Op dit moment vinden er gesprekken plaats […]

Nieuwe regels voor verantwoord winkelen kantoorvakhandel

Het veiligheidsprotocol waarover u in dit bericht leest, bevat regels voor uw gezondheid en veiligheid én die van uw klanten. Om winkels te kunnen openhouden is het van het allergrootste belang dat de gezondheids- en veiligheidsmaatregelen worden nageleefd. En dat u de veiligheidsmaatregelen duidelijk bekend maakt en toepast. Gebeurt dat niet, dan ligt winkelsluiting op […]

Nieuwe kabinetsmaatregelen, veiligheidsprotocol en huurdossier

Gisterenavond heeft het kabinet bekendgemaakt dat het er strenger op gaat toezien dat bestaande maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden nageleefd. Werkgeversorganisaties en het ministerie EZK hebben een veiligheidsprotocol opgesteld. Het veiligheidsprotocol waarover u in dit artikel leest, bevat regels voor uw gezondheid en veiligheid en die van uw klanten. […]