Aanscherping uitzondering detailhandel

Winkels mogen alleen openblijven als ze minstens 70 procent van hun omzet halen uit essentiële producten als voedsel, schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorging. De grens lag eerder op 30 procent. Het kabinet scherpt de regels aan, nadat meerdere budgetketens besloten toch deels open te gaan. In dit bericht informeren wij je daarover.

70% omzet uit essentiële producten

Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) maakten de aanscherping woensdagmiddag bekend in een brief aan de detailhandel. Hieronder treft je de bewuste brief aan.

“Geachte voorzitters en directeuren,
 
Graag informeren wij u, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, over het volgende. In het kabinet heeft nader overleg plaatsgevonden over de reikwijdte van de getroffen maatregelen ten aanzien van diverse hierna nader te noemen categorieën detailhandel. Naar aanleiding van de met ingang van 15 december getroffen maatregel dat publieke plaatsen niet voor het publiek worden opengesteld brengen wij derhalve enkele verduidelijkingen en aanscherpingen aan in de uitzondering voor winkels in de levensmiddelenbranche, drogisterijen en dierspeciaalzaken (respectievelijk art. 4.a1, eerste lid, en onderdeel e, i en k Tijdelijke regeling maatregelen covid-19), omdat die onderwerpen tot vragen leiden. Dit is noodzakelijk om zoveel mogelijk contactmomenten en mobiliteit te beperken in het kader van de bestrijding van Covid-19.
 
Met betrekking tot de uitzondering die geldt voor winkels in de levensmiddelenbranche, drogisterijen en dierspeciaalzaken (art. 4.a1, eerste lid, en onderdeel e, i en k van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19) geldt dat alleen winkels die in hoofdzaak (meer dan 70% omzet, pre-lockdown) levensmiddelen (eten en drinken), drogisterijartikelen (zelfhulpgeneesmiddelen, persoonlijke verzorgingsartikelen – niet zijnde cosmetica en parfums – , en schoonmaakmiddelen) en diervoeding verkopen, kunnen open blijven voor het publiek.
Bij het vaststellen van het 70%-criterium gaat het om de feitelijke situatie over langere tijd. Dat betekent dat wordt uitgegaan van de omzetsituatie voor inwerkingtreding van de maatregelen op 15 december 2020. Het gaat daarbij om de vestiging of het filiaal, niet de keten of het concern.
 
De uitzondering laat onverlet dat betreffende winkels mogelijk ook in beperkte mate non-foodartikelen worden verkocht. Het is niet toegestaan het non-foodassortiment uit te breiden.
 
Een afgescheiden levensmiddelenafdeling met eigen ingang in een filiaal van een warenhuis valt onder de uitzondering voor “winkels in de levensmiddelenbranche”. Deze afgescheiden afdeling mag geopend blijven voor het publiek.
In de buitenlucht zijn alleen vergunningsplichtige (week)markten voor levensmiddelen toegestaan. In de buitenlucht is daarnaast, als het gaat om detailhandel, uitsluitend de verkoop van bloemen en kerstbomen toegestaan.
Dat een filiaal in de detailhandel niet voor het publiek mag worden opengesteld betekent dat ook afhaal niet is toegestaan (bezorgen mag wel). Dat geldt ook voor functies van een filiaal die niet opengesteld mogen worden voor het publiek. Afhalen is uitsluitend toegestaan voor vooraf bestelde of gereserveerde artikelen in winkels in doe-het-zelfartikelen (zoals bouwmarkten), bibliotheken en winkels voor diervoeding van hobbymatig gehouden landbouwhuisdieren. Daarnaast blijven alleen voor eet- en drinkgelegenheden en coffeeshops de al geldende afhaalmogelijkheden gelden.

De minister van Economische Zaken en Klimaat,
Eric Wiebes
 
De staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat,
Mona Keijzer”