Uitbreiding maatregelen noodpakket

Het kabinet heeft gisteren weer een aantal uitbreidingen op het corona noodpakket bekendgemaakt. Daar hebben werkgeversorganisaties en Novaka stevig voor gelobbyd. In dit bericht hebben wij een aantal van deze maatregelen op een rij gezet.

Ook geven wij het laatste nieuws over de NOW, inclusief de rekentool die onze collega’s van de AWVN hebben gemaakt.

Uitbreiding maatregelen noodpakket

Garantie kredietverzekeringen – Het ministerie van Financiën werkt aan een staatsgarantie op kredietverzekeringen voor het hele jaar 2020, die snel in werking moet treden om te voorkomen dat kredietverzekeraars genoodzaakt zijn op korte termijn hun limieten terug te brengen. Het gaat om een bedrag van circa 12 miljard euro (op een totaal van 110 miljard aan kredietlimieten uitgegeven door Nederlandse kredietverzekeraars). De details worden nog uitgewerkt. Ook moet voor deze maatregel goedkeuring worden verkregen van de Europese Commissie

Verruiming garantie kredieten – Het garantiepercentage in de BMKB gaat van 90 naar 100 procent voor kredieten tot 100.000 euro. De door werkgevers bekritiseerde provisie die ondernemers voor de BMKB moeten betalen, wordt gehalveerd (van 3,9 naar 2 procent). Het garantiebudget van de BMKB wordt verhoogd van 765 miljoen naar 1,5 miljard euro.

GO/c-regeling – De garantieregeling voor grotere kredieten tot 150 miljoen euro (GO/c-regeling) wordt verruimd. De overheid staat vanaf nu garant voor een hoger percentage (was 50 procent; wordt 80 procent voor grootbedrijf met omzet vanaf 50 miljoen en 90 procent voor mkb-bedrijven met omzet tot 50 miljoen).

Uitbreiding sectoren eenmalige tegemoetkoming – EZK breidt de eenmalige tegemoetkoming voor ondernemers (TOGS) opnieuw uit naar meer sectoren die die door de coronacrisis worden getroffen. Daarnaast wordt voorzien in een aanvulling met een aantal sectoren (verdeeld in drie modules), waarvan aannemelijk is dat ook zij door de kabinetsmaatregelen zijn getroffen. Helaas houdt het kabinet wel vast aan het systeem op basis van SBI-codes. Hierdoor zijn er nog altijd ondernemers die niet voor de regeling in aanmerking komen. Wel kunnen ondernemers nu ook eenvoudiger bezwaar maken bij RVO als ze menen onder een verkeerde SBI code geregistreerd te zijn.

De verwachting is dat met de uitbreiding een bedrag van circa 1 miljard euro is gemoeid. RVO streeft ernaar om aanvragen van aanvullende sectoren vanaf woensdag 15 april mogelijk te maken.

Via deze link kunt u de nieuwe lijst SBI-codes downloaden

 

NOW-loket geopend, UWV opent hulplijn

Sinds 6 april jl. is het loket open van de NOW: de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Antwoorden op veel gestelde vragen staan op de website van het UWV. Wanneer werkgevers toch nog vragen hebben, kunnen ze op werkdagen bellen met UWV Telefoon NOW via 088 – 898 20 04.

Zie ook de website van het UWV via deze link

Rekentool – Sinds 6 april kunt u de NOW aanvragen. Hiermee krijgt u een voorschot op de loonkosten. Het voorschot is gebaseerd op de lonen die u in januari van dit jaar hebt uitbetaald en de verwachte omzetdaling gedurende drie kalendermaanden. Met de NOW-rekentool van AWVN krijgt u direct inzicht in de hoogte van de voorlopige subsidie, het voorschot en de maandelijkse termijnen.

Klik op deze link voor de rekentool