Paaswens

In de afgelopen weken heeft Novaka u (bijna) dagelijks op de hoogte gehouden van alle maatregelen in verband met de coronacrisis. Veel ondernemers hebben ons gebeld en gemaild om advies en ondersteuning. Maar wij willen ook stilstaan bij het vele leed dat het coronavirus aanricht. Op persoonlijk, maar ook op zakelijk vlak. Wij blijven u helpen, maar willen u ook een goed paasfeest wensen.

Volharding

Het bestuur van Novaka is via lobby, persoonlijke ondersteuning en anderszins op verschillende vlakken actief om het zaken doen in onze branche zo goed als mogelijk te laten zijn, maar realiseert zich dat vele van de bij ons aangesloten ondernemingen moeilijke tijden beleven en ook nog tegemoet gaan. Verschillende dossiers hebben onze volledige aandacht: huurbetalingen, veiligheid, betaalverkeer en kredietfaciliteiten alsmede openstellingsmogelijkheden voor uw winkels. Dat blijven wij doen. Daarvoor is het belangrijk dat u ons blijft voorzien van informatie, knelpunten en de voor u wenselijke oplossingen. Wij gaan daarmee aan de slag

Maar toch ook willen wij u, uw familie en medewerkers mooie paasdagen toewensen met hopelijk kracht en volharding voor beteren tijden.

Het bestuur, directie en medewerkers van Novaka