Akkoord over opschorting huurbetalingen en tijdelijke huurkorting

Beste Leden,

Vandaag op goede vrijdag hebben wij goed nieuws te melden: letterlijk een lichtpuntje in de Corona duisternis voor vele van onze leden. Er is een akkoord tot stand gekomen met betrekking tot het opschorten van de huurbetalingen voor maar liefst 3 maanden en een eventuele tijdelijke huurkorting.

Zoals wij al eerder in onze nieuwsbrieven hebben aangegeven is er afgelopen weken zwaar onderhandeld tussen verschillende partijen over een “Steunakkoord voor en door de Nederlandse Retailsector”. Met als belangrijkste doel het (deels) oplossen van het liquiditeitsvraagstuk als gevolg van de Coronacrisis.

De inzet is geweest om minstens 2 maanden huuropschorting te krijgen en daarna afspraken te kunnen maken over de wijze en hoogte van de terugbetaling.
Partijen die de onderhandelingen hebben gevoerd zijn: Vastgoedbelang, Vereniging van institutionele Beleggers, Detailhandel Nederland, InRetail, het ministerie van economische zaken, de vereniging van Nederlandse Banken en keurmerk vastgoedonderhoud.

Novaka staat in nauw contact met deskundigen die dicht op de bron zitten en zet zich in om het belang van onze leden zo goed mogelijk te behartigen.
De afgelopen dagen zijn wij als Novaka bestuur en directie betrokken geweest bij de onderhandelingen en hebben daarin ook onze bijdrage en input kunnen geven die voor onze leden van belang zijn.

Vandaag is er een akkoord gesloten waarin 3 maanden opschorting van de huur is bereikt en een eventuele tijdelijke korting op de huur. Wij zijn als Novaka enorm blij dat deze deal tot stand is gekomen voor onze leden die door de Coronacrisis gedupeerd zijn. We zijn onze onderhandelingspartners dankbaar voor hun tomeloze inzet en het resultaat. In de bijlage leest u het persbericht dat zojuist is verschenen over dit akkoord.

Het bestuur en directie van Novaka zetten zich in om op een constructieve manier met verhuurders tot overeenstemming te komen ten aanzien van de uitwerking van dit akkoord en de individuele afspraken die gemaakt worden na deze drie maanden. Volgende week zullen wij u nader informeren over de ins en outs van dit akkoord en de uitwerkingen daarvan. Verder zullen we ondersteunen met bijvoorbeeld voorbeeldbrieven die u kunt gebruiken om met uw verhuurder aan tafel te gaan om tot goede maatwerk afspraken te komen.

Wij wensen u fijne paasdagen, die anders zullen zijn als dat we gewend zijn, maar wellicht toch bijzonder omdat we zeer betrokken zijn bij elkaar in deze bizarre tijd. We hopen vooral op een goede gezondheid van een ieder en natuurlijk dat we de economische gezondheid van de bedrijven weer zo snel mogelijk op orde kunnen krijgen.

Met vriendelijke groet,

Frans Davelaar, voorzitter
Lieke Vogels, Directeur

Klik hier voor het persbericht