Huurdeal, wat te doen

Zoals u in ons bericht van vrijdag 10 april jl. hebt kunnen lezen, hebben vertegenwoordigers van vastgoed- en retailorganisaties een zogenaamd ‘Steunakkoord voor de Nederlandse retailsector’ afgesloten.

In dit bericht leest u meer over dit akkoord en treft u een voorbeeldbrief aan die u kunt gebruiken voor het vragen van opschorting van huurbetalingen.

Drie maanden opschorting van de huur

In het ‘Steunakkoord voor de Nederlandse retailsector’ is afgelopen vrijdag afgesproken dat winkeliers

  • die tussen april en juni meer dan 25 omzet verliezen (het moet gaan om off-line omzetverlies),
  • drie maanden uitstel krijgen van tenminste 50 procent van de huursom.

Na drie maanden wordt bekeken wat het omzetverlies is geweest om ‘mogelijke kwijtschelding van betalingsverplichtingen’ vast te stellen.

Streven naar openstelling – In die periode beloven verhuurders geen winkeliers uit hun zaak te zetten. Winkeliers hebben van hun zijde beloofd hun zaak zo veel mogelijk proberen open te houden, om omzet binnen te halen.

Eventuele kwijtschelding – Mogelijke kwijtschelding van betalingsverplichtingen komt aan de orde als de daadwerkelijke impact na 3 maanden duidelijk is – per retailer, per verhuurder en/of per locatie. De methodiek voor mogelijke kwijtschelding op termijn wordt in nader overleg vastgesteld.

Grote banken – Volgens het akkoord zijn de grote banken bereid zowel vastgoedpartijen als winkeliers met leningen tot 2,5 miljoen euro zes maanden uitstel van aflossing te geven. Voor hogere bedragen worden apart afspraken gemaakt.

Voorbeeldbrief voor verzoek om opschorting – Via onderstaande button kunt u een voorbeeldbrief en de volledige tekst van het Steunakkoord downloaden. Wij adviseren de brief aangetekend en met ontvangstbevestiging te versturen.

Ondersteuning Novaka – Mocht u ondersteuning wensen bij het versturen van de brief en/of het overleg met de verhuurder, dan kunt u contact opnemen met Novaka.

Klik hier voor de voorbeeldbrief huuropschorting