Staat geeft garantie op kredietverzekeringen; uitvoering nog moeizaam

Staatsgarantie op kredietverzekeringen – Het Kabinet komt met een staatsgarantie op de kredietverzekeringen. Novaka juicht dat van harte toe en heeft via centrale werkgeversorganisaties eerder aangedrongen op de noodzaak daarvan. Een garantie op kredietverzekeringen draagt ertoe bij dat bedrijven straks, als het ergste van de coronacrisis achter ons ligt, beter weer kunnen opstarten.

Kredietverzekeringen belangrijk – Kredietverzekeringen spelen een belangrijke rol in de keten van ondernemers. Deze leverancier wil voorafgaand aan de levering de zekerheid hebben dat daarvoor wordt betaald. Hiervoor gaat de leverancier een kredietverzekering aan voor het geval zijn afnemer zijn facturen niet kan betalen. Zou een leverancier de zekerheid dat hij betaald krijgt niet hebben, dan zou hij zijn goederen niet of alleen tegen vooruitbetaling leveren. En vooruitbetaling heeft een grote impact op de liquiditeit van het bedrijf.

Bedrijvigheid is stil komen te staan – Door de coronacrisis zijn veel bedrijven stil te komen te staan. Er vindt geen handel meer plaats en de risico’s op het niet betalen van facturen is zeer groot. Dit betekent dat kredietverzekeraars de risico’s niet meer kunnen dragen en zij daardoor zijn gedwongen limieten in te trekken. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de huidige leveringen aan bedrijven – voor zover deze er al zijn – maar vooral voor de situatie ná de crisis. Het is onduidelijk hoe de periode van stilstand of zeer beperkte handel door de coronacrisis door zullen komen.De risico’s op het betalen van facturen is daarmee onbekend en dat maakt dat kredietverzekeraars maar beperkt kunnen verzekeren.

Garantie door de staat – Om dit op te vangen zal de staat garant staan voor een deel van de kredietverzekeringen in 2020, zoals de minister en staatssecretaris hebben aangekondigd. Het gaat om een garantie van 12 miljard euro op een totaal van 110 miljard aan kredietlimieten uitgegeven door Nederlandse kredietverzekeraars. Door deze garantstelling kunnen de leveringen aan alle sectoren gewoon doorgaan en kan de economie straks weer op gang komen. De premie voor deze kredietverzekeringen, minus de kosten, gaat naar de staat en daarmee ook de risico’s. De staat neemt de kredietverzekeringen over van de kredietverzekeraars en treedt daarmee op als tijdelijke herverzekeraar.

Noodzakelijk – De staatsgarantie is noodzakelijk naast de reeds door het kabinet geïntroduceerde steunmaatregelen uit het noodpakket. De eerder aangekondigde maatregelen gelden gedurende de coronacrisis, de staatsgarantie voor kredietverzekeringen is een maatregel om de economie weer aan de praat te krijgen na die tijd. Het zou een vorm van kapitaalvernietiging zijn als de economie straks niet (goed) op gang komt ondanks alle inspanningen en maatregelen die tot kabinet tot dusver heeft genomen.
De staatsgarantie is bestemd voor alle sectoren van de Nederlandse economie en zal voor het overgrote deel het midden- en kleinbedrijf een belangrijke steun in de rug zijn om er straks weer bovenop te komen en de werkgelegenheid intact te houden.

Tijdelijk – Kredietverzekeraars stellen dat afhankelijk van aantal factoren is het doel om nieuwe handel mogelijk te maken binnen bestaande limieten of hogere limieten indien afnemer kredietwaardig is en zijn afspraken nakomt. Natuurlijk wil de Nederlandse staat niet dat we onverantwoorde risico’s gaan schrijven, maar als enkel gevolg van tijdelijke Covid stilstand wordt gepoogd te dekken waar dat mogelijk is.

Uitvoering moeizaam – Helaas komen er bij Novaka veel berichten binnen dat de extra kredietverlening, ja zelfs bestaande kredietverlening te weinig van de grond komt c.q. zwaar onder druk staan; de doorlooptijd is te lang en de afhandeling laat op zich wachten, doordat de kredietverzekeraars moeten wachten op goedkeuring (van de garantieregelingen) op ‘Brussel’. Naar verwachting zal dit goedkeuringsbesluit a.s. donderdag worden genomen.

 

Persbericht Steunakkoord huurdossier

 

In de afgelopen weken hebt u kunnen lezen over het overleg tussen werkgeversorganisaties en de vertegenwoordigers van verhuurders. Via onderstaande knop kunt u het persbericht downloaden dat Detailhandel Nederland namens vastgoed en retailers hebben uitgegeven.

Klik hier voor het persbericht