Overzicht maatregelen coronavirus

Hierbij weer een korte update. Novaka is met onze kennispartners druk in gesprek aan verschillende tafels, met de overheid maar ook als ondernemers onderling. Belangrijkste is dat er snel duidelijkheid komt over wanneer en hoe (dwz zo makkelijk mogelijk) ondernemers en zzp’ers hun geld krijgen, van wie en wat ze daar voor moeten doen (liefst zo weinig mogelijk).

Voortdurend overleg en input nodig

Het kabinet heeft duidelijk gemaakt dat het pakket aan maatregelen voor alle groepen in de samenleving geldt, dat het pakket nooit stil staat én dat er zaken aan worden toegevoegd indien nodig. Het kabinet vraagt ondernemers ook om te komen met vragen en voorstellen.

Duidelijkheid nieuwe regeling over werktijdverkorting nodig

Om de verwachtingen te managen: met name de regeling voor tegemoetkoming in de loonkosten vergt nog wel wat uitwerking, evenals de uitvoering ervan. De ministers geven aan dat het doel is om binnen vier weken tot daadwerkelijke uitkering te komen. Suggesties over hoe dit sneller zou kunnen zijn welkom.

Overzicht maatregelen

In dit artikel een infographic (zie foto hieronder) waarin kort en helder staat waar ondernemers voor nu terecht kunnen.

Overleg met diverse partijen

Novaka is via MKB-Nederland in overleg met de bankensector, pensioenfondsen, accountants, energieleveranciers en verzekeraars om te kijken wat ondernemers voor elkaar kunnen betekenen:

  • De banken en de toezichthouders hebben aangegeven dat kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn zes maanden uitstel van aflossing krijgen op hun lopende leningen. Dit geeft deze ondernemers extra lucht in deze zware tijden en dit zijn de perfecte aanvullingen op het pakket van de overheid.
  • Verzekeraars bieden maatwerk bij hypotheken
Input ondernemers

Ook op dit punt, waar kunnen ondernemers elkaar helpen zijn jullie suggesties zeer welkom. Het zou mooi zijn als we op korte termijn met een pakket zouden kunnen komen waarin we laten zien dat we niet alleen aan de overheid dingen vragen, maar ook zelf onderling hulpvaardig bezig zijn.

Crisisnummers

De overheid heeft op 28 februari een landelijk crisisnummer geopend voor alle vragen over het coronavirus: tel. 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00. Vanuit het buitenland kan gebeld worden met 0031-20 205 1351.

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen.

Het loket is ook te bereiken via deze link.

Bereikbaarheid Novaka

Het team van Novaka blijft voor u bereikbaar zoals u van ons gewend bent.
Voor vragen of opmerkingen kunt u bellen naar: 020 – 664 5521.
Mailen mag uiteraard ook. Dit kan naar: support@novaka.nl.

Wij wensen u veel succes in de komende periode.

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin