Covid-19, bericht van de voorzitter

“Het zijn bijzondere tijden. Spannende tijden als we denken aan de gevaren van Covid-19 voor onze gezondheid en onze mooie bedrijfstak. Kennis delen en samenwerken is het credo”.

Beste collega’s,

We zijn met elkaar in een onwerkelijke situatie terechtgekomen en we staan met ons allen voor een zware opdracht, die offers vraagt. Deze uitzonderlijke tijd vraagt om ingrijpende maatregelen, waarvoor het kabinet ook zijn verantwoordelijkheid neemt en dat ook van ons vraagt.

Waarschijnlijk zullen deze spannende tijden nog wel even aanhouden. En mogelijk komen er nieuwe, verdergaande kabinetsmaatregelen. Dit zal van dag tot dag worden bekeken en zullen wij ook op de voet volgen, zodat we u kunnen blijven informeren, adviseren en ondersteunen.