Lokaal retailbelang

Hulplijn bij problemen met gemeente of provincie

De gemeente én de provincie spelen een belangrijke rol als het gaat om beleidsvorming en regelgeving in binnensteden en winkelgebieden. Die moeten op orde zijn, jouw klanten moeten er graag -kunnen- blijven komen. Daarom wil je natuurlijk graag weten wat de gemeente of provincie gaat doen. En wil je ervoor zorgen dat jouw belangen dan goed worden meegenomen.

Maar het is lastig om vragen, ideeën en belangen op een goede manier bij de gemeente of provincie over de bühne te brengen. Die hebben zo hun eigen werkwijze en lijken een andere taal te spreken.

Lokaal retail belangNovaka heeft samen met 14 andere brancheverenigingen de handschoen opgepakt en Lokaal Retailbelang opgericht (zie www.lokaalretailbelang.nl). Lokaal Retailbelang staat klaar voor ondernemers die een probleem ervaren met de gemeente of provincie bijv. vanwege een wegopenbreking, ander parkeerbeleid en ook als er een heel nieuw plan komt voor het winkelgebied. Lokaal Retailbelang heeft een deskundig team samengesteld, bestaande uit mensen die tevens hebben geleerd hoe het werkt bij gemeenten of provincies. Ze weten ook hoe zij goed jullie belangen kunnen behartigen en weten hoe een goed lobbytraject bij een gemeente of provincie in elkaar steekt.

Je kunt altijd bij hen terecht zodra het een probleem is dat door jou samen met jouw collega’s in uw winkelgebied wordt ervaren.

Denk aan:
Mobiliteit, bereikbaarheid (weg open, omzet weg?) parkeerbeleid
Oneerlijke concurrentie (winkelambacht) en vliegende winkels

Maar ook bij grootse plannen die uw winkelgebied gaan raken:
Detailhandels- en structuurvisies
Visies op binnensteden en winkelgebieden
Transformatie van winkelgebieden
Omgevingsvisies, omgevingsplannen en programma’s

De teamleden gaan graag voor én samen met je aan de slag.

Wilt je meer weten of hebt je al een probleem waarbij je hulp kunt gebruiken: bel dan met de Lokaal Retailbelangadviseur van jouw regio: zie https://www.lokaalretailbelang.nl/#ons-team of stuur een mail naar Novaka: secretariaat@novaka.nl.