Corona steunmaatregelen verlengd

Corona steunmaatregelen verlengd

Zoals je wellicht al vernomen hebt worden de corona steunmaatregelen wederom verlengd. Dit maal voor een langere periode. Maar wat houdt dit nu exact in en wat betekent het voor jou als ondernemer in de kantoorbranche?
Novaka heeft de diverse financiële regelingen voor je op een rijtje gezet.

 

NOW-regeling verlengd tot 1 juli 2021

De looncompensatieregeling NOW wordt verlengd tot 1 juli 2021. Voor de periode van 1 oktober tot 1 januari blijft de toegangsdrempel staan op minimaal 20 procent omzetverlies, daarna wordt dit verhoogd naar 30 procent.

Daling percentage dat wordt vergoed 

Bij volledig omzetverlies wordt:

  • vanaf 1 oktober 80 procent van de loonkosten vergoed,
  • vanaf 1 januari daalt dit naar 70 procent en
  • vanaf 1 april naar 60 procent.

De 10 procent daling vanaf 1 oktober (de vergoeding is nu nog 90 procent) gaat naar een pot voor scholing en van-werk-naar-werk trajecten voor werknemers. Het maximaal te vergoeden loon per werknemer blijft tot 1 april maximaal tweemaal het dagloon, wat neerkomt op € 9.538 per maand. Na 1 april gaat dit naar maximaal één keer het dagloon.

Strafkorting bij ontslag verdwijnt

Ook komt er meer flexibiliteit voor werkgevers om hun bedrijf te reorganiseren. De strafkorting in de NOW bij ontslag van twintig of meer werknemers verdwijnt. Bij daling van de loonsom, bijvoorbeeld door natuurlijk verloop in het personeelsbestand, door ontslag of door een vrijwillig loonoffer van werknemers, worden voorschotten niet gekort als de loonsom met maximaal 10 procent lager uitkomt, waardoor de subsidie in dat geval iets hoger uitvalt. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op naar 15 procent vanaf 1 januari tot 20 procent vanaf 1 april.

Corona steunmaatregelen verlengd

TOZO-regeling verlengd tot 1 juli 2021

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) wordt verlengd tot 1 juli 2021. Voor deze regeling gold al een partnerinkomenstoets.

Beperkte vermogenstoets

Huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum konden daardoor al geen aanspraak meer maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Vanaf 1 oktober wordt daar ook een beperkte vermogenstoets in de vorm van een toets op beschikbare geldmiddelen aan toegevoegd. Deze toets wordt zodanig vormgegeven dat zelfstandigen niet worden gedwongen onderdelen van hun bedrijf of zelfstandig beroep te liquideren.

Toets op beschikbare geldmiddelen

De toets houdt in dat ondernemers met meer dan € 46.520 aan direct beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldo en aandelen, obligaties en opties e.d.) niet in aanmerking komen voor de Tozo 3.0. Ander vermogen, waaronder dat uit de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, wordt buiten beschouwing gelaten.

Voorbereiden op nieuwe toekomst

Vanaf 1 januari 2021 start een volgende fase binnen de Tozo, waarbij zelfstandig ondernemers worden ondersteund om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. Gemeenten zullen samen met zelfstandig ondernemers inventariseren of en welke ondersteuning nodig is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie.

 

Toegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De TVL, de regeling die sinds 1 juni in de plaats is gekomen voor de TOGS, is bestemd voor mkb-bedrijven die meer dan 30 procent van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis.

Tegemoetkoming wordt verhoogd – Bedrijven kunnen compensatie krijgen voor een deel van de vaste lasten, zoals huur, onderhoud, verzekeringen en leasecontracten. Deze tegemoetkoming wordt met negen maanden verlengd en gaat per 1 oktober omhoog van maximaal € 50.000 per drie maanden naar maximaal € 90.000 per drie maanden.

Omzetdervingsgrens gaat omhoog – Vanaf 1 januari worden de voorwaarden voor de TVL aangescherpt door de omzetdervingsgrens te verhogen naar 40 procent. Vanaf 1 april tot en met 30 juni wordt de grens op 45 procent gesteld. De overige voorwaarden voor de TVL blijven ongewijzigd: zo blijft het percentage van de vaste kosten dat de TVL vergoedt, 50 procent.

 

Wil je nog meer publicaties van Novaka lezen? Kijk dan ook eens op onze pagina met laatste nieuws