Regels NOW en sealbagautomaten

Werkgevers hebben nog een paar dagen om aanvragen voor ontslagvergunningen in te trekken die zijn ingediend tot en met 2 april jl., willen zij geen geen gevaar lopen van korting op de te verlenen subsidie. De banken hebben sinds 7 april jl. nieuwe veiligheidsmaatregelen getroffen voor het afstorten van contact geld. In dit bericht leest […]

Nieuwe kabinetsmaatregelen, veiligheidsprotocol en huurdossier

Gisterenavond heeft het kabinet bekendgemaakt dat het er strenger op gaat toezien dat bestaande maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden nageleefd. Werkgeversorganisaties en het ministerie EZK hebben een veiligheidsprotocol opgesteld. Het veiligheidsprotocol waarover u in dit artikel leest, bevat regels voor uw gezondheid en veiligheid en die van uw klanten. […]