Coronavirus (Covid-19)

Informatie over het Coronavirus voor ondernemers

De gevolgen van de verspreiding van het coronavirus zijn – ook voor bedrijven – groot. Naar verwachting zullen de economische effecten nog lang na-ijlen. Zo kampen veel sectoren nu al met hogere transportkosten. Een vijfde van de wereldwijde goederenproductie is immers afkomstig uit China, dat hard getroffen is. Ook worden beurzen, reizen en evenementen afgezegd. In eigen land gaan evenementen niet door en werken (zo veel als mogelijk) medewerkers thuis. In dit bericht vindt u een overzicht met informatie van onze kennispartners en gericht op ondernemers.

 

Gevolgen coronavirus

Steeds meer bedrijven voelen de gevolgen van het coronavirus. Ze hebben te maken met de overheidsmaatregelen die zijn afgekondigd, kunnen geen of moeilijker zaken doen met buitenlandse partners, krijgen onderdelen of producten niet meer geleverd, hebben te maken met stijgende transportkosten of beurzen en reizen die worden afgezegd. Werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW zijn continu met de overheid in gesprek over noodzakelijke overheidsmaatregelen bij verschillende scenario’s om ondernemers te helpen om de coronacrisis goed door te komen.

 

Handreiking voor bedrijven

Ondernemers hebben veel vragen.

  • Hoe ga je om met hygiëne in het bedrijf?
  • Dekt de verzekering bedrijfsschade door het virus?
  • Hoe werkt het aanvragen van werktijdverkorting?
  • Welke noodmaatregelen moeten er komen als een medewerker besmet blijkt?

Onze kennispartners MKB-Nederland en VNO-NCW hebben een handreiking gemaakt voor bedrijven over hoe je het veilig en gezond houdt op de werkvloer als het gaat om het coronavirus? Met onder meer vragen en antwoorden over het virus, een checklist voor risicobeheersing, preventieve maatregelen, het maken van een bedrijfscontinuïteitsplan en arbeidsrechtelijke informatie.

 

Klik hier voor de handreiking

Algemene informatie over Corona

KvK over Corona
De Kamer van Koophandel heeft een algemeen overzicht van wat je als ondernemer moet weten over het coronavirus

RIVM
Een totaaloverzicht van het dossier Coronavirus

Rijksoverheid
Een totaaloverzicht van het dossier Coronavirus Covid-19

 

Regelingen van de overheid voor bedrijven die zijn getroffen door het Coronavirus

1) Uitvoering Arbeidsvoorwaarden Wetgeving (UAW) over Werktijdverkorting
Bedrijven die door de virusuitbraak fors minder werkuren hebben en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de bestaande regeling voor werktijdverkorting. Hiervoor kunnen zij een aanvraag doen bij de UAW.
Klik op deze link voor de laatste stand van zaken.

2) WTV en Force Majeure 
Werktijdverkorting en Force Majeure mogelijk voor opvangen gevolgen van coronavirus.

3) Bijstand voor zelfstandigen
Zelfstandigen kunnen in (tijdelijke) financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen zij dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De gemeente voert deze regeling uit en  beslist over het recht op ondersteuning en de hoogte van de uitkering. Kijk op de website van Rijksoverheid voor meer informatie of neem direct contact op met de eigen gemeente.

 

Voorbeeldbrief aan medewerkers

Hieronder vind u een voorbeeldbrief voor werkgevers die hun medewerkers willen informeren over het coronavirus