Training Ergocoach ‘Ergonomie en Beeldschermwerk’ in 2024

Novaka Academy organiseert weer de succesvolle trainingen voor Ergocoach. Op diverse data.

Novaka ziet dat het werken er anders uitziet dan voorheen. We werken veel meer thuis, het kantoor heeft een andere functie, we gaan anders samenwerken en we gebruiken nieuwe hulpmiddelen en technieken. Zo zijn er nog tal van variabelen die een veranderend beeld laten zien met betrekking tot werken en de gezonde werkplek waarop de branche kan inspelen. Op het kennisplatform in de kennis box “kantoorinrichting” vind je al veel informatie en kun je kennis opdoen over gezond, veilig en hygiënisch werken.

Eerstvolgende training Ergocoach ‘Ergonomie en Beeldschermwerk’: 19 april en 17 mei a.s

En we gaan nog een stapje verder: sinds 2022 bieden we ook de fysieke training Ergocoach‘ Ergonomie en Beeldschermwerk’ aan (klik hier voor meer informatie). Deze training is primair geschikt voor adviseurs in de kantoorinrichting, die met hun advies het verschil kunnen maken door een bijdrage te geven aan de preventie van fysieke klachten die ontstaan op de werkplek en invloed kan hebben op prestaties en productiviteit.

Novaka Voorbereiding: module kantoorinrichting kennisplatform Novaka

Met deze training vergroten de deelnemers hun kennis ten aanzien van het vakgebied ergonomie (advisering aan klanten en medewerkers) en kan de opleiding een onderdeel (voorwaarde) zijn voor een Novaka-kwaliteitscertificering. Als voorbereiding op de cursus vragen we deelnemers eerst op het Kennisplatform de totale module kantoorinrichting door te nemen en Novaka hierover feedback te geven.

Inhoud opleiding Ergocoach ‘Ergonomie en Beeldschermwerk’

Tijdens de opleiding krijgen de deelnemers een werkmap met relevant lesmateriaal en komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • fysieke ergonomie op de werkplek (anatomie en biomechanica);
  • werkplekanalyse en werkplekinstructie;
  • arbo-wetgeving;
  • fysieke belasting (tillen, dragen, trekken, duwen, zitten);
  • communicatie- en coachvaardigheden;
  • ergonomische hulpmiddelen;
  • discussie praktijkvoorbeelden deelnemers;
  • discussie praktijkvoorbeelden deelnemers;

praktijkopdrachten m.b.t. eigen organisatie deelnemers

Praktische Informatie

De totale training bestaat uit 2 bijeenkomsten van een halve dag en een terugkomdagdeel. De bijeenkomsten zijn van 09:00 tot 13:00 uur. De eerste data voor 2024 zijn 19 april en 17 mei. De datum van het derde dagdeel geschiedt in overleg

Locatie

De Locatie wordt nader bepaald en zoveel mogelijk afgestemd op de omgeving van de deelnemers ergens in Nederland, bij voorkeur bij een van de deelnemers op locatie

Evaluatie en Certificaa

Na vier maanden krijgen de deelnemers de mogelijkheid om hun eerste ervaringen te delen en vragen te stellen over de verschillende thema’s die tijdens de opleiding aan bod zijn gekomen. Er kan ook een casus worden behandeld. De opleiding wordt afgesloten met een certificaat.

Kosten

Wij kunnen deze training tarief-vriendelijk aanbieden, mede afhankelijk van het aantal deelnemers moet rekening gehouden worden met minimaal € 500. Meld je aan bij Lieke Vogels of Lars Kok (secretaris).