Het team van Novaka

Novaka heeft een klein, maar slagvaardig team van medewerkers en ingehuurde specialisten.

Lieke Vogels (Directeur)
Lars Kok (Secretaris)
Audrey Dobber (Office Manager)