Het bestuur van Novaka

Novaka is een vereniging. De organisatie wordt geleid door een bestuur. De leden van het bestuur worden benoemd door de algemene vergadering, die ook de bevoegdheid heeft om bestuursleden te ontslaan. De algemene vergadering komt tenminste één maal per jaar bij elkaar tijdens de Novaka Ledendag.

Bestuursleden hebben een zittingsperiode van drie jaar en zijn daarna nog twee keer voor eenzelfde periode herkiesbaar. De totale zittingsduur van een bestuurslid kan dus maximaal negen jaar zijn.

Het Novaka bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

Frans Davelaar (voorzitter) KantoorExpert
Arnold Theuws (bestuurslid) Quantore Europe BV
Steef Stumpel (penningmeester) Stumpel Office Products
Frans Kools (bestuurslid) Staples International
Jan de Geus (bestuurslid) Novaka
Ton Raijmakers (bestuurslid) Office Depot
Goswin Fijen (bestuurslid) New Office Centre
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin