Er is een nieuwe versie beschikbaar van de zogenaamde Risico Inventarisatie en evaluatie (RI&E) voor de kantoorvakhandel. U vindt deze in het deel voor de leden, u moet dus ingelogd zijn voor deze link.