Vanaf 25 mei 2018 gelden nieuwe privacy regels. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vervangt Wet bescherming persoonsgegevens.

Voor meer informatie download de handleiding waarin de belangrijkste bepalingen uit de nieuwe regelingen voor privacybescherming zijn toegelicht.