Novaka heeft een nieuwe directeur: Lieke Vogels

Per 1 februari 2020 is Lieke Vogels de nieuwe directeur van Novaka. Op de bestuursvergadering van 31 januari jl. heeft het bestuur van Novaka de aanstelling van Lieke Vogels goedgekeurd, waarmee de benoeming een feit was.

Brede ervaring

In Lieke Vogels vindt Novaka een breed georiënteerde vrouw als nieuwe directeur. Lieke heeft een bedrijfskundige, pedagogische en marketing achtergrond. Zij heeft een passie voor hospitality, vitaliteit en duurzaamheid, welke behoren tot de levensstijl.

Brancheverenigingen en retail

Lieke heeft veel ervaring in het mede leiden van grote brancheverenigingen, is jaren actief geweest in de retail en heeft diverse bestuursfuncties bekleed, onder andere in de zorgbranche, Hospitality, duurzame retail en financiële dienstverlening. Eerder heeft zij 15 jaar gewerkt in verschillende managementfuncties bij V&D, waar zij het kantoor-/boekhandelsvak heeft leren kennen. Zij voelt zich dan ook thuis in onze branche.

De komende maanden zal Lieke veel tijd besteden aan een uitgebreide kennismaking met leden en relaties van Novaka.

Vertrouwen in de toekomst

Novaka is blij met haar komst als directeur en verwacht dat zij met haar brede achtergrond verder richting kan geven aan de toekomst van Novaka. Frans Davelaar, voorzitter van het bestuur: ”Het bestuur van Novaka is verheugd over de komst van Lieke. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met Lieke de groei gaan realiseren die we als vereniging voor ogen hebben. Daarom kijk ik uit naar de toekomst en naar een prettige samenwerking.”

Lieke over haar nieuwe functie

Lieke vindt haar nieuwe rol als directeur van Novaka uitdagend. “Een vereniging waar opleiding, innovatie en service voorop staat en waar de trends in de kantoorbranche tastbaar gemaakt moeten worden. En wel zo dat leden er mee aan de slag kunnen binnen hun eigen ondernemingen. Vanuit mijn brede commerciële achtergrond draag ik daaraan graag bij.” Tijdens de ALV van 18 mei a.s. zullen de leden met Lieke kunnen kennismaken.

Overdracht

In de komende periode zal Jan de Geus, die de directiefunctie van Novaka vanaf medio 2018 heeft waargenomen, Lieke ondersteunen. Het bestuur van Novaka is Jan dankbaar voor zijn inzet en de bereikte resultaten in het afgelopen jaar.