Loontabel per 1 juli 2017

Novaka, de Koninklijke BoekverkopersBond en CNV vakmensen hebben de CAO voor de boekhandel en de kantoorvakhandel ongewijzigd verlengd. Deze loopt nu tot 1 april 2018. Dit betekent onder meer dat ook de cao-lonen ongewijzigd blijven, behalve de aanpassingen van de wettelijke minimumlonen.

Klik hier voor een overzicht van de cao-lonen zoals deze per 1 juli 2017 gelden.

LET OP: de loontabel is alleen beschikbaar voor leden voor Novaka. Inloggen is dus noodzakelijk!

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin