Loontabel per 1 januari 2018

Novaka, de Koninklijke BoekverkopersBond en CNV vakmensen hebben de CAO voor de boekhandel en de kantoorvakhandel ongewijzigd verlengd. Deze loopt nu tot 1 april 2018. Dit betekent onder meer dat de cao-lonen ook ongewijzigd blijven, behalve de aanpassingen van de wettelijke minimumlonen.

Klik hier voor een overzicht van de cao-lonen zoals deze per 1 januari 2018 gelden.

LET OP: de loontabel is alleen beschikbaar voor leden voor Novaka. Inloggen is dus noodzakelijk!