Oproep: Rijkoverheid vraagt uw mening - ondernemer gezocht voor MKB toets!

Ondernemers praten mee over administratieve lastendruk

Wellicht hebt u al eens gelezen over de MKB toets. Na de lobby van MKB-Nederland heeft het kabinet vorig jaar besloten om al heel vroeg ondernemers te betrekken in het wetgevingsproces. Door MKB-ers te bevragen op ondernemersvriendelijkheid wordt een wetsvoorstel zoveel mogelijk aangepast op de MKB-leest.

MKB Nederland verzamelt daarom, onder meer samen met brancheorganisaties zoals NOVAKA, ondernemers die – eenmalig of vaker- hun inbreng willen leveren.

We zoeken nu bedrijven die datadragers verkopen aan de consument (zoals harde schijven, usb sticks).

Er gaat een informatieplicht gelden voor retailers om de consument op één of andere wijze te informeren over de thuiskopie-vergoeding. Op de factuur zal melding moeten worden gemaakt van de hoogte van de door de fabrikant of importeur verschuldigde vergoeding op de factuur of kwitantie, wanneer deze aan de koper wordt verstrekt.

Op korte termijn wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een eerste panel organiseren met retailers over deze informatieplicht. Uw inbreng vanuit de praktijk telt! Bent u bereid om samen met andere ondernemers, in gesprek te gaan met het ministerie?

Laat het deze week dan weten aan MKB Nederland – Mark Streuer: streuer@vnoncw-mkb.nl of telefonisch: 070-3490201