Opzet en aanpak 24h Personal Plan workshops

In de 24h Personal Plan Workshop ligt de nadruk op het verandervermogen en de zelfregie van de medewerker. Dat is belangrijk! Want de kantoorbranche is veranderd en heeft medewerkers nodig met durf, flexibiliteit, initiatief, onafhankelijkheid, samenwerken en zelfontwikkeling.

24h Personal Plan App
De deelnemers maken via hun smartphone online voorbereidingsopdrachten en komen daardoor goed beslagen ten ijs. Ook tijdens de workshop gaan de deelnemers met offline en online opdrachten aan de slag op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Individueel én met elkaar!

DISC Persoonlijke stijl profiel
Met DISC krijgt elke deelnemer inzicht in zijn eigen communicatie- en gedragsstijlen. Is iemand extravert of juist meer bedachtzaam? En neemt diegene beslissingen op basis van feiten of juist gevoel? Elke DISC-stijl heeft zijn eigen talenten en kwaliteiten, maar ook valkuilen. Iets waar je goed in bent en wat bij je natuurlijke DISC-stijl past, geeft vaak energie en gaat je moeiteloos af. Dit betekent dat het belangrijk is om altijd rekening te houden met iemands DISC-profiel, als iemand van rol verandert.

Persoonlijk plan van aanpak
Tijdens de 24h Personal Plan workshop maakt elke deelnemer een persoonlijk actieplan. Daarin staat welke vaardigheden, kennis en overige competenties de medewerker verder gaat ontwikkelen en hoe hij dat gaat doen. Wat zijn de concrete acties?

In het persoonlijke actieplan staan twee soorten doelen met bijbehorende, concrete acties:
1. Werknemer:
1. Waar ben jij goed in en waar liggen jouw kwaliteiten?
2. Wat is jouw DISC-profiel en wat zijn jouw voorkeursleerstijlen?
3. Waar wil jij staan over twee jaar op professioneel vlak?
4. Welke competenties wil jij ontwikkelen
5. Wat ga jij concreet doen om daar te komen?
2. Werkgever:
a. Wat is de koers van de werkgever en waar staat de organisatie over 2 en 5 jaar?
b. Welke rol kan de medewerker daarin oppakken?
c. Wat voor competenties heeft hij daarvoor nodig?
d. Wat is er nodig om er voor te zorgen dat de medewerker ook op termijn toegevoegde waarde heeft voor de organisatie?

Aan het einde van de 24h Personal Plan workshop krijgt iedere deelnemer een persoonlijk en concreet actieplan, uitgeprint op posterformaat. In het actieplan staat welke vaardigheden, kennis en overige competenties de medewerker verder gaat ontwikkelen.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook