Subsidie (60%) met scholingsvouchers

Werkgevers ontvangen 60% subsidie vanuit de regeling DWSRA, waardoor de netto-kosten voor de complete workshop slechts € 280,- per deelnemer bedragen in plaats van € 700,- aan bruto opleidingskosten. Quantore-leden kunnen nog eens 50% van de netto opleidingskosten verrekenen met het investeringsbudget of eventueel het OMB. Als u lid bent van Quantore doen uw medewerkers voor slechts € 140,- per deelnemer mee aan de 24h Personal Plan Workshops. Dit is inclusief training, diner, overnachting en verblijfskosten!

De opleidingskosten voor de 24h Personal Plan workshops worden voldaan d.m.v. ‘Voucher 24h Personal Plan 2018’. U heeft voor elke medewerker die meedoet aan de 24h Personal Plan Workshop een voucher nodig en schaft deze aan via Novaka Academy of Quantore. Deze vouchers mogen ook worden gebruikt voor het ondersteunend opleidingsaanbod in de vorm van trainingen, workshops, coaching en andere opleidingen.