Gaan uw medewerkers mee in verandering? Schrijf uw team in voor het 24h Personal Plan Programma van Novaka Academy!

De kantoorbranche is in verandering en veel organisaties hebben inmiddels hun bakens verzet. Maar geldt dat ook voor de medewerkers? Beschikken zij over voldoende durf, flexibiliteit en zelfregie om mee te veranderen? En zo ja, beschikken ze dan over juiste kennis en vaardigheden om ook in de toekomst toegevoegde waarde te bieden voor de organisatie?

Om de veranderbereidheid van de werknemers in de kantoorbranche te vergroten, organiseert Novaka Academy voor 1000 medewerkers ‘24h Personal Plan’ Workshops. In de 24h Personal Plan Workshop ligt de nadruk op het verandervermogen en de zelfregie van de medewerker. Dat is belangrijk! Want de kantoorbranche is veranderd en heeft medewerkers nodig met durf, flexibiliteit, initiatief, onafhankelijkheid, samenwerken en zelfontwikkeling. Deelnemers krijgen in 24 uur helder voor ogen voor welke verandering de branche en uw organisatie staan. Vervolgens beantwoorden zij de vraag of ze in die verandering mee willen en kunnen gaan, en wat daarvoor nodig is. Met de 24h Personal Plan versterken de medewerkers hun zelfregie en eigen toekomstbestendigheid. En die van de organisatie!

24h Personal Plan kent een intensief programma en bestaat uit een 24h Personal Plan Workshop (inclusief overnachting) met ondersteunend opleidingsaanbod. In de Personal Plan workshop krijgen deelnemers krijgen in 24 uur scherp op wat voor manier zij in de toekomst toegevoegde waarde kunnen (blijven) bieden en wat daarvoor nodig is. Aan het einde van de workshop heeft iedere deelnemer een persoonlijk en concreet actieplan en kan gebruik maken van ondersteunend opleidingsaanbod met training, coaching en (vak)opleidingen. Bovendien maakt elke deelnemer een DISC-profiel, waardoor hij inzicht krijgt in zijn eigen communicatie- en gedragsstijlen. Doordat er in kleine groepen van acht deelnemers wordt gewerkt en er twee trainers voor de groep staan, is er veel individuele aandacht en zijn de workshop effectief.